Vergelijk en bespaar op
 uw autoverzekering!
'

1Uw kenteken


NL

2Postcode


3Geboortedatum
"Als u vragen heeft over uw autoverzekering kunt u gerust contact met ons opnemen."
"Wij van Geijsel Kroon geven al bijna 50 jaar onafhankelijk verzekeringsadvies."
"Wij kunnen u naast het helpen met besparen op uw autoverzekering ook helpen met uw andere particuliere- of zakelijke verzekeringen."Verzekeraars

Wie zijn wij?

  • Wij geven al bijna 50 jaar verzekeringsadvies
  • Wij staan voor persoonlijk onafhankelijk advies
  • Wij zijn transparant
  • Wij behandelen schade zelf

Waarom uw autoverzekering vergelijken met OTUA?

  • Wij zijn onafhankelijk
  • Snel en eenvoudig vergelijken
  • Wij vergelijken 44 verzekeringen van 13 verzekeraars
  • Telefonisch bereikbaar voor advies op maat

Veelgestelde vragen

Bovenop de premie moet er vaak nog een belasting worden betaald over uw (auto)verzekering, de zogenoemde assurantiebelasting. Er wordt dan nog 21% assurantiebelasting berekend over uw premie- en poliskosten. Dit bedrag betaalt uw verzekeraar aan de overheid. Er zijn echter ook verzekeringen die zijn vrijgesteld van deze assurantiebelasting zoals bijvoorbeeld een zorgverzekering of levensverzekering.

De dagwaarde van een auto is het bedrag dat een auto op dat moment waard is. Deze is afhankelijk van factoren als de staat van onderhoud, de leeftijd, kilometerstand en accessoires. Veel verzekeraars hanteren deze waarde als één van de factoren voor de premie van de verzekering. In de meeste gevallen wordt deze gebruikt bij de beperkt casco dekking.

Met een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) bent u en de overige inzittenden verzekerd wanneer er na een auto-ongeluk sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. U krijgt dan een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. Het speelt geen rol wie er schuldig is aan het ongeluk. Bij overig letsel en/of medische kosten kunt u terecht bij uw zorgverzekering. Het afsluiten van een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) is niet verplicht en kost een paar tientjes per jaar. Een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) is overbodig wanneer u al een (uitgebreidere) schadeverzekering voor inzittenden (SVI) heeft afgesloten.

Een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is een aanvullende verzekering die de werkelijk geleden schade dekt aan zowel de bestuurder als eventuele andere inzittenden na een auto-ongeluk. Het gaat om zowel lichamelijke als materiële schade en wie er schuldig is aan het ongeluk is niet van belang. Met een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) bent u uitgebreider verzekerd dan met een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI). Het afsluiten beide verzekeringen is niet verplicht.

Een no-claimbeschermer zorgt ervoor dat u na het claimen van schade niet meer premie gaat betalen. U verliest weliswaar uw schadevrije jaren, maar u behoudt uw (opgebouwde) no-claimkorting. Echter zit er in vrijwel alle gevallen wel een maximum aan het aantal schades dat geclaimd mag worden, daarna vervalt de no-claimkorting alsnog. Houd er rekening mee dat wanneer u overstapt naar een andere autoverzekering het werkelijke aantal schadevrije jaren telt.

Met enkel een WA-verzekering geldt nooit een eigen risico, maar met een aanvullend beperkt of volledig casco (allrisk) wel. Daarnaast ligt het in het geval van ruitschade aan de situatie of u het eigen risico moet betalen. Bij reparatie is er vrijwel nooit sprake van het eigen risico, bij het vervangen van uw ruit geldt vaak wel het eigen risico. Het is verstandig om te kijken met welke erkende schadeherstelbedrijven uw autoverzekeraar een contract heeft, aangezien het betalen van het eigen risico ook hiervan afhankelijk is. Dit is te vinden in uw polisvoorwaarden.

Het eigen risico wordt door autoverzekeraars in rekening gebracht wanneer u schade claimt aan uw auto en gaat meestal om een vast bedrag. Het eigen risico is in het leven geroepen zodat een verzekerde minder snel (kleine) schades zal claimen. De verzekerde verliest zo geen schadevrije jaren en bouwt een korting op, de verzekeraar bespaart op administratiekosten. Om meer korting op uw premie te ontvangen kunt u het eigen risico (vrijwillig) verhogen.

Als er geen schuldige is aan te wijzen bij schade aan uw auto kunt u beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer, een instantie die is opgericht door autoverzekeraars. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de veroorzaker doorrijdt na het maken van schade aan uw auto. Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan zoals dat de schade wel moet zijn veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Voor een kras in de lak door een sleutel of een lek gestoken band kunt u niet terecht bij het Waarborgfonds.

Wanneer u onder de 0 schadevrije jaren komt, is er sprake van malusregistratie. U krijgt in dit geval te maken met een premietoeslag in plaats van een eventuele korting op uw autoverzekering. Een negatief aantal negatieve schadevrije jaren ontstaat doordat u één of meerdere schades aan uw auto claimt bij uw verzekeraar. U daalt dan in treden op de bonus-malusladder.

Wanneer uw auto total loss wordt verklaard is deze niet meer te gebruiken. Dit kan alleen door een schade-expert worden vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technisch (niet meer te repareren) en economisch (reparatie is financieel niet meer haalbaar) total loss. De expert bepaalt de dagwaarde van de auto en de restwaarde wordt bepaald door biedingen van opkopers die door de expert zijn aangewezen. Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de expert, is het mogelijk een andere expert in te schakelen.

Het eerste wat u in de meeste gevallen het beste kunt doen is de politie inschakelen, aangezien deze zal kijken naar de oorzaak van het ongeluk en mogelijk kan bepalen wie er schuldig is. Dit is van belang voor onder andere de vergoeding van schade aan de auto’s. Daarnaast kunnen zij – wanneer nodig – eerste hulp verlenen. Ook moet u het schadeformulier samen met de eventueel andere betrokkene invullen en deze door de betrokkene laten ondertekenen. Tot slot is het verstandig om zelf alvast foto’s te maken van de schade, naam- en adresgegevens te noteren van eventuele getuigen en zo snel mogelijk contact op te nemen met ons of de verzekeraar.

Poliskosten kunnen worden gezien als administratiekosten voor het opmaken van uw polis. Deze worden meestal (eenmalig) in rekening gebracht bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering, maar kunnen ook worden berekend bij het aanbrengen van een wijziging in uw verzekering. Wat de hoogte van deze poliskosten zijn is per autoverzekeraar en autoverzekering verschillend.

De hoogte van de premie van uw autoverzekering is van meerdere factoren afhankelijk. Bij het afsluiten van een (nieuwe) autoverzekering zal een verzekeraar kijken naar onder andere uw leeftijd, uw woonplaats, het aantal gereden kilometers per jaar, het soort auto (dagwaarde of cataloguswaarde) en het aantal schadevrije jaren. Hierdoor kunnen twee verzekerden met exact dezelfde auto toch verschillende premies betalen bij dezelfde autoverzekeraar. Daarnaast kunt u verschillende (aanvullende) dekkingen afsluiten.

De bonus-malusladder legt de hoogte van de korting op uw autopremie vast. Hoe meer schadevrije jaren u heeft opgebouwd, hoe hoger de korting die u krijgt op uw autoverzekering. Ook wel de no-claimkorting genoemd. Bij ieder jaar dat u geen schade claimt gaat u 1 trede omhoog op de ladder, maar wanneer u wel schade claimt gaat u vaak in één keer een aantal treden omlaag. De mate waarin u stijgt of daalt op de bonus-malusladder is per autoverzekeraar verschillend. Wanneer u onder de 0 schadevrije jaren komt, is er sprake van malusregistratie.

Wanneer u uw autoverzekering opzegt blijven uw opgebouwde schadevrije jaren vanaf het moment van opzeggen bij de meeste verzekeraars 3 jaar geldig. Wanneer u binnen deze 3 jaar geen nieuwe autoverzekering afsluit, vervallen al uw schadevrije jaren. Ook bij het opschorten van uw verzekering blijven de schadevrije jaren vaak 3 jaar geldig.

Uw opgespaarde schadevrije jaren kunt u terugvinden op uw polis. Sinds januari 2014 zijn autoverzekeraars verplicht het aantal schadevrije jaren op uw polis te vermelden. Deze polis stuurt uw autoverzekeraar u jaarlijks toe. U kunt uw schadevrije jaren ook ieder moment telefonisch opvragen bij uw autoverzekeraar of u kunt een verzoek indienen bij de centrale database Roy-data. U krijgt uw schadevrije jaren dan per post toegestuurd. Bij het gebruik van een leaseauto houdt uw leasemaatschappij het aantal schadevrije jaren voor u bij.

Ieder jaar waarin u geen schade claimt wordt bij uw autoverzekeraar geregistreerd als een schadevrij jaar. Op deze manier kunt u schadevrije jaren opsparen. Wanneer u wel schade heeft aan uw auto, kan dit u schadevrije jaren kosten. Voorheen was de hoeveel schadevrije jaren die u bij schade moest inleveren afhankelijk van de zogenoemde bonus-malusladder. Sinds 2016 hanteren autoverzekeraars allemaal dezelfde tabel, waarbij u bij elke schadeclaim altijd 5 schadevrije jaren terugvalt. Dit staat los van de bonus-malusladder.

Wanneer u uw auto verkoopt kunt u ervoor kiezen om de bijbehorende autoverzekering geheel op te zeggen of op te schorten. Opschorten wil zeggen dat u (tijdelijk) geen premie betaalt, maar dat uw verzekering wel blijft doorlopen. Bij de aankoop van een nieuwe auto kunt u deze direct verzekeren met dezelfde dekking als voorheen. Uw schadevrije jaren blijven in de meeste gevallen voor een duur van 3 jaar geldig. Sinds kort blijven ook bij het opzeggen van uw autoverzekering de schadevrije jaren 3 jaar geldig. Voorheen was dit maar 1 jaar.

In de meeste gevallen krijgt u een contract van een jaar wanneer u een autoverzekering afsluit. Dit wil zeggen dat u het contract in dit eerste jaar niet tussentijds kunt opzeggen. Na dit jaar vervalt de contractdatum en kunt u vaak dagelijks uw huidige verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Echter zijn er ook autoverzekeraars die een verzekering aanbieden zonder vast contract of een specifieke opzegtermijn. Bij het verkopen of slopen van uw auto kunt u uw autoverzekering op ieder moment (zonder opzegtermijn) stopzetten.

U moet zelf uw huidige autoverzekering opzeggen wanneer u wilt overstappen naar een andere autoverzekering. Opzeggen kunt u het beste schriftelijk doen. Houd u er rekening mee dat u bij de meeste autoverzekeringen aan een (jaar)contract vastzit. Na de vervaldatum van dit contract kunt u in de meeste gevallen uw autoverzekering maandelijks opzeggen. Uitzondering op de regel is wanneer u uw auto verkoopt of wanneer deze gesloopt wordt. In deze twee gevallen kunt u uw verzekering ieder moment opzeggen of opschorten.

De meldcode heeft u nodig voor het afsluiten van uw autoverzekering. Deze vindt u op het tenaamstellingsverslag dat u heeft gekregen bij de aankoop van uw auto en op uw kentekenbewijs.

 
replica watches fake watches replica rolex