Afkopen eigen risico
Wanneer u bij schade liever helemaal geen eigen bijdrage levert aan de reparatiekosten die moeten worden gemaakt, kunt u voor een autoverzekering kiezen zonder eigen risico. Daarnaast is het soms mogelijk om het eigen risico bij uw autoverzekeraar af te kopen. Dit kan in de meeste gevallen alleen voor allrisk schades: schades door uzelf aan uw eigen auto. Het eigen risico bij schades door onder andere diefstal, ruit- en stormschade kan vaak niet worden afgekocht, omdat deze onder een beperkt casco dekking vallen. Toch is dit laatste in een uitzonderlijk geval mogelijk.

Autoverzekeraars met afkopen eigen risico
Wanneer u het eigen risico afkoopt, gaat u vanzelfsprekend meer premie per maand betalen voor uw autoverzekering. Het is daarom noodzaak om bij uzelf na te gaan of het afkopen van het eigen risico wel gunstig is. Hoe lager het eigen risico, hoe hoger de premie. Hieronder een overzicht van een gering aantal autoverzekeraars waarbij het afkopen van het eigen risico mogelijk is.