Autoverzekering afsluiten
Bij het afsluiten van uw autoverzekering moet u rekening houden met het opgeven van uw schadevrije jaren. Het opbouwen van schadevrije jaren begint bij de aankoop van uw eerste auto, die u op uw eigen naam verzekert.

Registratie schadevrije jaren
Wanneer u een heel jaar lang geen schade hebt gehad – dus als u niks uitgekeerd heeft gekregen van uw autoverzekering voor schade – geldt dit als één schadevrij jaar. Deze schadevrije jaren bouwt u op zolang uw autoverzekering doorloopt en u geen schade maakt. Zodra u uw autoverzekering beëindigt, wordt het aantal jaren geregistreerd. Dit gebeurt in een centrale database, Roy-Data genaamd, die wordt gebruikt door verzekeraars om schadevrije jaren van verzekerden te melden en/of te controleren. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars beheert deze database. Uw schadevrije jaren worden overgenomen door uw nieuwe autoverzekeraar wanneer u een nieuwe verzekering binnen 3 jaar na het beëindigen van uw vorige verzekering afsluit.

Tweede auto
Bij de aankoop van een tweede auto (erbij) begint u met deze nieuwe auto weer op 0 schadevrije jaren. De schadevrije jaren zijn dus gebonden aan het voertuig, waardoor iedere auto een eigen database opbouwt. Uw beide auto’s hebben dus ieder een losse registratie wat betreft het aantal schadevrije jaren. Wel kunt u bij sommige verzekeraars dezelfde korting krijgen als u beide auto’s bij dezelfde verzekeraar onderbrengt, dit wordt tweede gezinsautoregeling genoemd.

Bedrijfs- of leaseauto
In tegenstelling tot bij het hebben van uw eigen auto, wordt het aantal schadevrije jaren bij een auto van de zaak, een leaseauto of een auto verzekerd bij een buitenlandse verzekeraar niet vrijgegeven. Het vrijgeven van de schadevrije jaren vindt pas plaats wanneer het leasecontract of de buitenlandse verzekering wordt beëindigd. Dit betekent dat de opgebouwde schadevrije jaren niet tegelijkertijd bij een andere verzekering kunnen worden gebruikt. Daarnaast worden de schadevrije jaren met een bedrijfs-, leaseauto of auto bij een buitenlandse verzekering niet automatisch geregistreerd in een database. Wanneer u bij uw nieuwe verzekeraar wilt aantonen hoeveel schadevrije jaren u met één van deze auto’s heeft opgebouwd, zult u hiervoor een originele verklaring nodig hebben. Het is verstandig om van tevoren aan uw nieuwe verzekeraar te vragen wat de eisen zijn aan deze verklaring, aangezien verzekeraars verschillende voorwaarden kunnen stellen.

Schadevrije jaren op naam
Ondanks dat schadevrije jaren auto gebonden zijn, is de autoverzekering die u voor uw auto heeft afgesloten ook naam gebonden. Dit wil zeggen dat u schadevrije jaren alleen bij uw autoverzekering kunt opbouwen op uw eigen naam. Het is dus niet mogelijk om schadevrije jaren van een ander op te geven. Een uitzondering op de regel is het overnemen van schadevrije jaren van uw partner wanneer u hiermee samenwoont. U heeft in dat geval wel eerst toestemming van uw partner nodig. Wanneer deze een verklaring ondertekent, kunnen de schadevrije jaren op uw naam worden overgeschreven.

Vindplaats schadevrije jaren
Wilt u weten hoeveel schadevrije jaren u inmiddels heeft opgebouwd? Dit staat genoteerd op uw polisblad. Ook kunt u het aantal navragen bij ons of bij uw autoverzekeraar. Dit aantal kan van hoog belang zijn wanneer u bijvoorbeeld autoverzekeringen gaat vergelijken. Met het opgeven van een onjuist aantal schadevrije jaren sluit u straks wellicht een verkeerde verzekering af, waardoor u het risico loopt achteraf een hogere premie te moeten (bij)betalen.