De ene nieuwwaardeverzekering is de andere niet. En de nieuwwaarde regeling is iets anders dan de aanschafwaarde regeling.

Voor de stugge lezers zal ik onderstaand proberen wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Zodra je de showroom uitrijdt is je auto, en zeker de duurdere, meteen 20% minder waard. De Mercedes van € 100.000,= kun je ’s middags vast en zeker niet inruilen voor € 80.000,=. Dat is dan al meteen een afschrijving van twee Volkswagens Up.

Regelmatig worden wij geconfronteerd met autoliefhebbers die van hun laatste centjes een heel erg mooie auto hebben gekocht en hem dan willen verzekeren. De verzekeringspremie voor een auto van een ton is al gauw meer dan € 2.000,= per jaar en dat doet zeer. Wat ook zeer doet is onze mededeling dat een alarminstallatie klasse 4 of 5 verplicht wordt gesteld door de verzekeraar. Sommige auto’s (Tesla) hebben af-fabriek zonder meerprijs al een alarm met tracking and tracing ingebouwd, dus dat scheelt al weer € 1.000,=. Toch verdwijnen sinds kort ook deze auto’s na diefstal van de radar.

Nu schermen de autoverzekeraars in hun advertenties met de ‘nieuwwaarderegeling’. Uit ervaring weet ik dat de meeste verzekeringnemers niet meer verder lezen en erop vertrouwen dat het dan goed geregeld is. En ik ga nu uitleggen waarom je zeker wel verder moet lezen.

Vraag je om te beginnen af of je wel een nieuwe auto hebt gekocht. Een auto die je al op kenteken bij de dealer hebt aangeschaft is vaak verzekeringstechnisch al geen nieuwe meer. Dan geldt de aanschafwaarde dekking en dat is echt iets anders dan de nieuwwaarde dekking. De aanschafwaarde dekking laat ik verder buiten dit artikel.

Hieronder voorbeeld van een nieuwwaarderegeling:

4.2.2 Nieuwwaarderegeling

 4.2.2.1 Voor een personenauto:

 waarvan op deel 1 van het kentekenbewijs wordt vermeld dat het een personenauto betreft ( met uitzondering van lesauto’s, taxi’s, verhuur- en lease-auto’s ) die bij afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw was en

 – waarvan de nieuwwaarde op dat moment niet meer dan

€ 85.000,- exclusief BTW bedroeg en

– waarvan verzekerde de eerste eigenaar is, of

– waarvan verzekerde niet de eerste eigenaar is, maar met het motorrijtuig minder dan 2.000 km per maand, gerekend vanaf de datum van afgifte van deel I van het kenteken bewijs, is gereden

geldt gedurende 36 maanden een afwijkende waardebepaling.

De waarde van het motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis wordt – uitgaande van de datum van afgifte van het kentekenbewijs – als volgt bepaald:

– indien de gebeurtenis plaatsvindt binnen 24 maanden:

de nieuwwaarde tot maximaal 110% van de verzekerde waarde;

– indien de gebeurtenis in de 25ste tot en met de 36ste maand plaatsvindt: de nieuwwaarde verminderd met 1,75% voor elke geheel of gedeeltelijk verstreken maand dat het motorrijtuig op dat moment ouder is dan 12 maanden.

 

Ik pak er even een paar belangrijke woorden uit waarop in de praktijk nogal wat discussie kan ontstaan:

-Lease auto.

Bijna alle dure auto’s zijn zakelijk geleased. De nieuwwaarderegeling geldt vaak niet voor ; van lesauto’s, taxi’s, verhuur- en lease-auto’s

-Maximale nieuwwaarde.

Een beetje Tesla kost al heel snel € 100.000,=. Als dan in de polisvoorwaarden staat dat de nieuwwaarde uitsluitend geldt voor auto’s met een catalogusprijs tot € 85.000,- exclusief BTW is er dus geen sprake van de nieuwwaarde dekking.

-Eerste eigenaar.

Als je een demo die dus al op kenteken stond wordt je bij aanschaf de tweede eigenaar.

waarvan verzekerde de eerste eigenaar is.  Geen nieuwwaarde dus, maar een andere afschrijvingsregeling.

-Extra afschrijving na 2e jaar

Dit is ook een mooie. Hier staat dat als de auto ouder is dan 2 jaar er vanaf de 12e maand !!!

1,75% per maand van de waarde wordt afgeschreven. Dat is dus al meteen 21% per jaar afschrijving vanaf de 12e maand.

– indien de gebeurtenis in de 25ste tot en met de 36ste maand plaatsvindt: de nieuwwaarde verminderd met 1,75% voor elke geheel of gedeeltelijk verstreken maand dat het motorrijtuig op dat moment ouder is dan 12 maanden

 

Kan het beter dan hierboven?

Jazeker. Bijvoorbeeld bij de Turien Prima polis voor bijvoorbeeld Tesla’s.

Dit is de nieuwwaarde regeling (zoek de verschillen) :

Nieuwwaarderegeling

1.1 De onderstaande regeling geldt indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

– in het kentekenbewijs wordt het motorrijtuig als personenauto aangemerkt;

– er geldt een volledige casco dekking;

– het motorrijtuig was nieuw op de datum van afgifte van het Nederlands kentekenbewijs;

– verzekeringnemer is de eerste eigenaar;

– op de ongevaldatum is het motorrijtuig niet ouder dan 36 maanden;

– het betreft geen (financial) lease-auto of een motorrijtuig bestemd voor taxivervoer of het geven van rijles.

– het motorrijtuig een consumentenprijs had vermeerderd met de door de fabrikant, importeur of dealer geadviseerde prijs van de meeruitvoering

van ten hoogste e 200.000,– inclusief b.t.w./b.p.m.

Als aan de bovenstaande criteria is voldaan geldt als waarde voor het ontstaan van de schade:

  1. tot en met 24 maanden na afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs, de op de schadedatum laatst bekende prijs van een nieuw

vergelijkbaar motorrijtuig van hetzelfde merk, type en meeruitvoering.

b vanaf de 25e maand tot en met 36 maanden na afgifte van deel 1 van kentekenbewijs, de op de schadedatum laatst bekende prijs

van een nieuw vergelijkbaar motorrijtuig van hetzelfde merk, type en meeruitvoering verminderd met 1.25% voor elke maand of

gedeelte van een maand na de 24e maand na afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs.

c indien uit het polisblad blijkt dat de nieuwwaarderegeling is uitgebreid naar 36 maanden geldt tot en met 36 maanden na afgifte

van deel 1 van het kentekenbewijs, de op de schadedatum laatst bekende prijs van een nieuw vergelijkbaar motorrijtuig van hetzelfde

merk, type en meeruitvoering.

d vanaf de 37e maand na afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs geldt de dagwaarde als waarde voor de schade.