Ongevallenverzekering voor inzittenden
U kunt uw autoverzekering aanvullen met een ongevallen-inzittenden-verzekering. Met deze verzekering wordt er een vast bedrag uitgekeerd wanneer u en eventueel uw medepassagiers blijvend invalide raken of overlijden na een verkeersongeval. Ook wanneer u als bestuurder zelf het ongeluk heeft veroorzaakt, krijgt u dit bedrag uitgekeerd.

Vergoeding vast bedrag
In tegenstelling tot de schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is de vergoeding niet afhankelijk van de werkelijk geleden schade. Bij een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) gaat het altijd om een vast bedrag wat u krijgt uitbetaald bij blijvende invaliditeit of overlijden. Om welk bedrag het precies gaat is per verzekeraar verschillend.

Schadevergoeding aan passagier
Ook als u als passagier zijnde betrokken raakt bij een ongeluk, krijgt u bij blijvende invaliditeit of overlijden een vast bedrag uitbetaald wanneer de bestuurder zich heeft verzekerd voor een ongevallenverzekering voor inzittenden.

WA-verzekering
Als passagier zijnde krijgt u overigens altijd de letselschade vergoed via de WA-verzekering van de bestuurder. Wanneer u echter zelf geen gordel draagt (en hierdoor de schade groter is) of bij de bestuurder in de auto ben gestapt terwijl u wist dat deze op het moment van rijden onder invloed was van drugs of alcohol, krijgt u een lager bedrag uitgekeerd. Deze zaken zijn bij een ongevallenverzekering voor inzittenden niet aan de orde. U krijgt altijd een vast bedrag uitgekeerd.

 

Conclusie
Er zitten zowel voor- als nadelen aan het afsluiten van een ongevallen-inzittenden-verzekering. Zo kan als voordeel worden gezien dat in veel gevallen een vast bedrag aan u wordt uitbetaald, zelfs wanneer u zelf de bestuurder en verantwoordelijk voor het ongeluk was. Ook wanneer er geen schuldige aan te wijzen is – zoals bijvoorbeeld in het geval van bewusteloosheid bij een hartaanval of het plotseling oversteken van een dier – krijgt u deze vergoeding. U krijgt direct een vast bedrag uitgekeerd, ongedacht wie de schuldige van het verkeersongeval is. Een nadeel aan een ongevallen-inzittenden-verzekering is dat er enkel een vast bedrag wordt uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of overlijden. Daarnaast kan het vaste bedrag lager zijn dan de werkelijk geleden schade. Het gaat bij een ongevallen-inzittenden-verzekering overigens enkel om letselschade, materiële schade wordt niet uitgekeerd (in tegenstelling tot SVI).

Advies
Wanneer u bij uw autoverzekeraar de keuze krijgt tussen het afsluiten van een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) of een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is het aan te raden om voor een schadeverzekering voor inzittenden te gaan. Dit omdat deze aanvullende verzekering (SVI) de werkelijk geleden schade vergoed en niet alleen een vast bedrag voor letselschade. Bij een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) krijgt u ook materiële schade vergoed en hoeft u bovendien niet blijvend invalide te raken of te overlijden voordat u een bedrag krijgt uitgekeerd.