Aanrijding

Als u schade heeft door een aanrijding, moet u het Europees schadeformulier invullen, dit kan digitaal zoals het formulier hiernaast. Hierin wordt u gevraagd naar uw gegevens, uw verzekering en de situatie van het ongeluk. Dit formulier kan u gewoon naar ons opsturen, dan gaan de schadebehandelaars hiermee aan de slag. De schadebehandelaars van Geijsel Kroon zullen vervolgens contact met u opnemen en u uitleggen hoe het verdere proces verloopt. Tegenwoordig biedt het Verbond van Verzekeraars ook de mogelijkheid schade te melden via een app/website, Mobiel Schade Melden. Echter blijft het nog steeds verplicht het formulier in de auto te hebben.

Download het formulier

Over het Europees Schadeformulier

Een Europees schadeformulier, moet zoals hiervoor genoemd volgens wetgeving altijd in uw auto liggen. Het formulier moet namelijk worden ingevuld na een ongeluk met een andere auto/voertuig. Met het Europees schadeformulier kan de verzekeraar bepalen om wat voor een schade het gaat en welke stappen er ondernomen moeten worden. Het formulier is ervoor om de eigen gegevens en de gegevens van de tegenpartij te noteren, ook wordt de situatie/gebeurtenis beschreven.

Schade in het buitenland

Wanneer u betrokken bent bij een auto-ongeluk in het buitenland, gelden de wetten van dat land. Het is daarom mogelijk dat je de schadeclaim op een andere manier moet indienen dan in Nederland. De afhandeling kan per land ook verschillen.

Voor een snelle afwikkeling van je schadeclaim kun je gebruik maken van het systeem uit de Europese Richtlijn motorrijtuigenverzekering. Met dit systeem kan u thuis de vertegenwoordiger van de verzekeraar van de buitenlandse partij achterhalen en aanspreken. Deze regeling is van toepassing op de lidstaten van Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Ben je ergens anders? Dan is het mogelijk dat je de claim rechtstreeks bij de buitenlandse verzekeraar moet indienen.

Na het ongeluk in Europa dient het schadeformulier ingevuld te worden. Het schadeformulier is door Europese Unie hetzelfde alleen in een andere taal. Het Verbond van Verzekeraars geeft de volgende dingen die gedaan moeten worden bij een ongeluk in het buitenland:

 • Op locatie:
  • Neem contact op met de plaatselijke politie. In sommige landen komt de politie niet altijd, wel als een van de partijen letsel heeft of als er meerdere voertuigen betrokken zijn. Bewaar alle informatie die u de politie geeft.
  • Maak als het kan foto’s van het ongeval en de beschadigde voertuigen (inclusief kentekens).
 • Als als u een schadeformulier heeft moet u op locatie:
  • Invullen van het Europees Schadeformulier. Bewaar een duplicaat van de documenten met de handtekening van de tegenpartij. Als u dit doet, zorgt u ervoor dat alle betrokkenen de informatie die van belang is, uitwisselen.
 • Als u geen schadeformulier moet u een aantal gegevens op locatie noteren :
  • Datum en exacte plaats van het ongeval.
  • Naam en contactgegevens van de tegenpartij en de WA-verzekeraar van de tegenpartij.
  • Het polisnummer of groenekaartnummer..
  • Het kenteken van het voertuig van de tegenpartij.
  • Land van registratie van het voertuig van de tegenpartij.
  • Merk en type van het voertuig van de tegenpartij.
  • Namen en contactgegevens van eventuele getuigen.
  • Gegevens van de politieautoriteiten waar het ongeval is gemeld (bijvoorbeeld het adres).
  • De omstandigheden van het ongeval. Als u en de andere partij het daarover eens zijn, is het aan te bevelen ook beiden de verklaring te ondertekenen.
 • In Nederland:
  • De meeste verzekeraars hebben een vertegenwoordiger aangewezen in het buitenland. U kan uw schadeclaim dan indienen in het in het Nederlands. Uw verzekeraar helpt daar mogelijk bij. De contactgegevens van de schaderegelaar van de tegenpartij kunt u opvragen bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars.
  • Als de buitenlandse verzekeraar geen schaderegelaar heeft aangewezen in het land waar u woont, dan kan de schadeclaim naar het Waarborgfonds Motorverkeer gestuurd worden. Zij bemiddelen ook als het voertuig van de tegenpartij niet is verzekerd of wanneer de verzekeraar niet kan worden achterhaald. Dit geldt alleen als het ongeval plaatsvond in een EU-land (Europese Economische Ruimte).