Vervangende auto
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u uw auto (tijdelijk) niet kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in het geval van diefstal, autopech, of (total loss) schade. In sommige gevallen heeft u via uw autoverzekering dan recht op een vervangende auto.

Bij diefstal
Bij diefstal van uw auto willen de meeste verzekeraars niet meteen geld uitkeren voor een nieuwe auto, aangezien het nog niet zeker of u uw auto wel of niet terugkrijgt. Tijdens deze ‘wachttijd’ zit u dus zonder auto. Wanneer u toch in deze periode een auto nodig heeft, kunt u ervoor kiezen om een auto te huren. Het hangt van uw dekking af of uw autoverzekeraar (een deel van) de huurkosten vergoedt. Controleer dus goed uw polisvoorwaarden om te kijken of uw verzekeraar de kosten voor vervangend vervoer uitkeert.

Bij autopech
Wanneer de pechhulpservice – als u deze aanvullend heeft verzekerd – uw auto niet ter plekke kan repareren, zal uw auto worden meegenomen naar de garage. Ook in dit geval kunt u enige tijd zonder auto komen te zitten. In uw polisvoorwaarden van uw autoverzekering staat aangegeven of u recht hebt op vervangend vervoer bij pech onderweg.

Bij schade
Of u recht hebt op vervangend vervoer bij schade aan uw auto hangt onder andere af van de ernst van de schade. Wanneer u veilig kunt doorrijden met de schade, zoals bijvoorbeeld in het geval van krassen in de lak, zal u geen recht hebben op een vervangende auto. U kunt de reparatie inplannen op een moment wanneer het u het beste uitkomt.

Bij directe reparatie van de schade aan uw auto kunt u vaak wel (gratis) vervangend vervoer aangeboden krijgen door uw autoverzekeraar, afhankelijk van de dekking van uw autoverzekering. In de meeste gevallen wordt echter wel als eis gesteld dat u uw auto laat repareren bij een aangesloten schadeherstelbedrijf, anders vervalt dit het recht op (gratis) vervangend vervoer.

Let op, vervangend vervoer hoeft niet altijd een auto te zijn.

Bij total loss
Ook bij total loss schade (zo ernstige schade aan uw auto waardoor deze niet meer te gebruiken is) zult u vaak enige tijd moeten wachten tot uw autoverzekering een vergoeding uitkeert, aangezien eerst de hoogte van deze vergoeding zal moeten worden vastgesteld. In de tijd dat u hierop wacht kunt u ook gebruik maken van vervangend vervoer. Het is per autoverzekeraar verschillend of u deze kosten vergoed krijgt.