Tesla Autoverzekering

Wij bieden de Tesla autoverzekering van Turien en Co aan. De volmacht Turien en Co is in 1921 opgericht te Venlo. Door de verdere privatisering in Nederland is de vraag naar verzekeringsproducten op maat sterk toegenomen en de volmacht wil ervoor zorgen dat deze producten beschikbaar zijn. Dit hebben zij ook voor de Tesla Autoverzekering gedaan, om de auto te verzekeren dient de Tesla echter wel met een LoJack Tracker te worden uitgerust. De voorwaarden van de verzekering vallen onder de Prima polis van Turien. Bij ons krijgt u zolang uw Tesla is verzekerd inclusief diefstal dekking de LoJack Tracker inclusief abonnement gratis.

Voorwaarden Tesla Autoverzekering

De Prima autoverzekering van Turien en Co heeft 3 verschillende dekkingen. Dit zijn de WA, WA + Beperkt Casco en de WA + Volledig Casco dekking. In de onderstaande tabel hebben wij de verschillende dekkingen op een rijtje gezet. De volledige voorwaarden kunt u hier lezen.

Dekking: De WA autoverzekering vergoedt schade veroorzaakt door of met uw auto. In Nederland is het hebben van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) verplicht.

Dekking materieel: € 5.000.000

Dekking letsel: € 6.070.000

Hulpverlening na ongeval: Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekerd Turien het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra: De wettelijke aansprakelijkheid bij het tijdelijk gebruiken van een andere auto is ook verzekerd (neem hierover contact op met de verzekeraar of tussenpersoon). Schade aan de stoffering van uw auto is gedekt als deze schade ontstaan is door het kosteloos vervoeren van gewonden.

Verzekeringskaart: Bekijk de verzekeringskaart voor uitzonderingen en bijzondere voorwaarden. 

Dekking: De beperkt casco verzekering biedt naast de WA dekking (schade aan anderen) ook dekking voor diefstal, inbraak, ruitschade, brand- storm- en natuurschade.

Hulpverlening na een ongeval: Na een ongeval binnen- en buiten Nederland verzekerd Turien het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Bij diefstal of total loss auto: Bij diefstal en total loss van de auto heeft u recht op een vergoeding van de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde van de auto. Dit is  afhankelijk van de leeftijd en het gebruik van de auto. U heeft bij diefstal ook recht op 50 euro daggeldvergoeding per dag tot maximaal 30 dagen. U krijgt alleen diefstal gedekt als uw auto voldoende beveiligd was.

Reparatiekeuze: U kunt uw auto overal laten repareren (m.u.v. ruitschade). Bij aangesloten herstelbedrijven wordt het eigen risico verlaagd. Bij ruitschade worden de kosten alleen vergoedt als dit gebeurd bij een aangesloten herstelbedrijf.

Eigen risico: U heeft bij schadeherstel door een door Turien & Co. goedgekeurde reparateur geen eigen risico. Als u de schade laat repareren door een andere reparateur bedraagt het eigen risico € 250. Bij ruitvervanging is het eigen risico € 65. Als uw auto total loss is, is het eigen risico € 135 .

Verzekeringskaart: Bekijk de verzekeringskaart voor uitzonderingen en bijzondere voorwaarden. 

Dekking: Naast de WA + Beperkt Casco dekking bent u met de volledig casco verzekering gedekt voor eigen veroorzaakte schade en schade door vandalisme.

Hulpverlening na een ongeval: Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekerd Turien & Co. het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Bij diefstal of total loss auto: Bij diefstal en total loss van de auto heeft u recht op een vergoeding van de nieuwwaarde, aanschafwaarde, boekwaarde of dagwaarde van de auto. Dit is afhankelijk van de leeftijd en het gebruik van de auto. U heeft bij diefstal ook recht op 50 euro daggeldvergoeding per dag tot maximaal 30 dagen. U krijgt alleen diefstal gedekt als uw auto voldoende beveiligd was.

Reparatiekeuze: U kunt uw auto overal laten repareren (m.u.v. ruitschade). Bij aangesloten herstelbedrijven wordt het eigen risico verlaagd. Bij ruitschade worden de kosten alleen vergoedt als dit gebeurd bij een aangesloten herstelbedrijf.

Eigen risico: Het eigen risico bij diefstal en total loss is € 135. Bij reparatie door Turien & Co. erkende herstellers heeft u geen eigen risico. Bij niet repareren of herstel door een niet met ons samenwerkende garage is het eigen risico € 250. Bij bestuurders jonger dan 24 jaar is een extra eigen risico van € 65 van toepassing.

Verzekeringskaart: Bekijk de verzekeringskaart voor uitzonderingen en bijzondere voorwaarden. 

Bonus/Malus ladder
Voor elk jaar dat u geen schade claimt krijgt u premiekorting. De korting van de Prima Autoverzekering bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting vervallen. Op de Bonus/Malus ladder kan u terugvinden waarmee uw korting wordt verminderd als u schade claimt.  In de onderstaande afbeelding staat de Bonus/Malus ladder van de Turien Prima autoverzekering.

Aanvullende Verzekeringen
U kunt naast de autoverzekering (WA, Beperkt Casco of Volledig Casco) ook aanvullende verzekeringen afsluiten. U kunt kiezen uit de schadeverzekering voor inzittenden (SVI), ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) en een verkeersrechtsbijstandverzekering. Op de verzekeringskaart kunt u uitzonderingen en bijzondere voorwaarden vinden: